Hoàn tiền 100% hoặc đền cây nếu cây không sống như ý muốn.

Điều kiện:

  • Quá trình vận chuyển cây bị trầy xướt, tổn hại
  • Cây không sống do kỹ thuật chăm sóc của chúng tôi
  • Trong vòng 1 tháng, từ khi xuống đến khi ra mầm, ngoài khoảng thời gian trên chúng tôi không đền hoặc hoàn tiền.

Điều kiện không đáp ứng:

Quý khách hàng không tưới nước hoặc quá nhiều nước, không che nắng, cây bị phá hoại bởi yếu tố thứ 3 khác.

Mọi thông tin thắc mắc, khiếu nại vui lòng liên hệ tại đây